H. J. A. Hovens Grevestraat 1, 1333 KX Almere, Bouwmeesterbuurt Almere info@hetfundamentinchristus.nl +31647129509, +31614556888

Verander de wereld, doe het samen.

Het Fundament in Christus vindt het uitdragen van een positief christelijke levenshouding heel belangrijk. Met onze missie en Christus als fundament trachten wij op alle mogelijke manieren deze positieve levenshouding uit te dragen.

Jezus is de Weg, de Waarheid en het Leven

Het is God die u en ons Christus als fundament geeft, die ons allen heeft gezalfd, heeft gewaarmerkt als zijn eigendom en ons als  voorschot de Geest gegeven heeft.  2 Korintiërs  1:21-22

Overeenkomstig de taak die God mij uit genade heeft opgelegd, heb ik als een kundig bouwmeester het fundament gelegd, en anderen bouwen daarop voort. Laat ieder erop letten hoe hij bouwt, want niemand kan een ander fundament leggen dan er al ligt – Jezus Christus zelf. Of er op dat fundament nu verder wordt gebouwd met goud, zilver en edelstenen of met hout, hooi en stro, van ieders werk zal duidelijk worden wat het waard is. Op de dag van het oordeel zal dat blijken, want dan zal het door vuur aan het licht worden gebracht. Het vuur zal laten zien wat ieders werk waard is. Wanneer iemands bouwwerk blijft staan, zal hij worden beloond. Wanneer het verbrandt, zal hij daarvoor de prijs betalen; hijzelf zal echter worden gered, maar door het vuur heen.  1 Korintiers 3: 10-15

Onze missie
Op microniveau in Nederland, Europa en de rest van de wereld, trainingsprogramma’ s, sociale- en maatschappelijke projecten opzetten vanuit een christelijke levensovertuiging.  Jezus is de Weg, de Waarheid en het Leven.

Het Fundament in Christus richt zich op drie aandachtsvelden:

  • de mensen ontvangen en ondersteunen;
  • uitdragen van het evangelie aan alle mensen die hier voor openstaan;
  • geestelijke en praktische hulp bieden aan mensen in nood.

De volgorde waarin bovengenoemde aandachtsvelden zijn gezet is vooral van logische aard. Eerst willen we de mensen ontvangen. Daarna leren we ook hun noden kennen en kunnen we hen hierbij behulpzaam zijn door middel van het evangelie en geestelijke- en praktische hulp.

Onze visie
Het Fundament in Christus streeft ernaar om wereldwijd op microniveau trainingsprogramma’ s, sociale- en maatschappelijke projecten op te zetten vanuit een christelijke levensovertuiging. We noemen dit Verander de wereld, doe het samen.

Deze visie houdt in dat we met Christus als fundament trachten op alle mogelijke manieren een positieve levenshouding uit te dragen.
Het begint met het geloof in Christus – uitdragen van het evangelie aan alle mensen die hier voor openstaan – geestelijke en praktische hulp bieden aan mensen in nood – we streven ernaar de gemeenschap(pen) waar we actief zijn de mensen te ontvangen en te ondersteunen.